Chelys Musica banner titel afbeelding.
Cello

Agenda: 2013

Het Glymes Consort speelt Dietrich Buxtehude Membra Jesu Nostri

Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) is als typisch noord-Duitse componist een regelrechte voorganger van Johann Sebastian Bach. Zijn vader Hans was ook organist. Mogelijk was hij een leerling van Johan Adam Reinken, een Deventenaar, of van Heinrich Scheidemann, en in beide gevallen zou hij dus een muzikale kleinzoon van Jan Pieterszn. Sweelinck zijn. Er zijn echter geen bewijzen daarvoor, zijn muzikale achtergrond is dus enigszins duister. De componist en organist Franz Tunder komt ook in aanmerking, die werd in ieder geval zijn schoonvader, waardoor hij die kon opvolgen als kapelmeester en organist van de Marienkirche in Lübeck. In die kerk organiseerde Buxtehude de befaamde Abendmusiken, naar een model van Tunder en Sweelinck. De link met Bach is ook duidelijk: die bezochtals jonge aankomende musicus de toen grote meester Buxtehude en verbleef enkele maanden in diens huis. Een portret van Buxtehude is 1674 geschilderd door Johannes Voorhout.
Buxtehude componeerde de Membra Jesu nostri in 1680 en droeg de 7 cantates op aan deDit mystieke gedicht behandeld de ledematen van de gekruisigde Christus en is dus goed op zijn plaats in de goede week als alternatief voor elke passie. Buxtehude’s muziek sluit bijzond Zweedse hofkapelmeester Gustaf Düben. Ongetwijfeld heeft Buxtehude de gehele cyclus zelf ook uitgevoerd in Lübeck. De tekst is van Bernard van Clairvaux (1090-1153), de Franse abt van het klooster van Cluny en voorganger van de kloosterorde der Cisterciënsers. er goed bij de tekst aan en laat ook duidelijk horen wat voor een grootmeester hij was.

Het Glymes Consort bestaat voor deze gelegenheid uit een klein vijfstemmig koor, waaruit de vijf solisten voortkomen, 2 violen, 3 violen da gamba en basso continuo. Bovendien worden de zangers in de tutti-delen versterkt met een traverso, een trombone en een dulciaan.

Meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agenda 2013

Het Glymes Consort speelt De Intermedi van La Pellegrina uit Florence (1598)

In de late Middeleeuwen vonden bij belangrijke feesten zoals vooral vorstelijke huwelijken uitgebreide activiteiten plaats ter verhoging van de feestvreugde. Vooral in Florence bij de familie van de Medici werd dergelijke feesten zeer groots aangepakt en daarna uitvoerig gedocumenteerd. Wij weten daardoor wat er gegeten werd, welke kunstenaars voor de versieringen zorgden en vooal ook wat er aan muziek werd uitgevoerd. Het ultieme op dit gebied waren de Intermedi van La Pellegrina in 1598, die plaatsvonden ter gelegenheid van het huwelijk van Ferdinando de Medici en Christina van Lorraine. Dit huwelijk was het gevolg van een schurkenstreek van Ferdinando die als tweede zoon niet de opvolger van zijn vader, de groothertog van Toscane, kon worden. Ferdinando werd dus kardinaal. Maar hij ambieerde de positie van zijn oudere broer, dus hij vergiftigde zijn oudere broer en diens vrouw, om alsnog groothertog te worden.
Zo’n huwelijk moet gezien worden als een groots pr-festijn, dat moest aantonen dat de Medici het zich konden veroorloven om bijzonder veel geld uit te geven. Bovendien was juist in die tijd de Camerata van Florence actief, en die Camerata was bezig met het bestuderen van de oude Griekse drama’s, waarvan zij wisten dat die ook muzikale elementen hebben bevat.
In eerste instantie bestonden de vroegere intermedi uit de 15de en de vroegere 16de eeuw uit de tussenmuziek tussen de actes van een toneelstuk, maar gaandeweg werd de muziek met zijn grootse bezettingen belangrijker en werd het decor ook op enorme manier aangepakt. De toehoorders waren verbaasd en overweldigd door de fantasierijke toneelmachines en de wel zeer welluidende muziek, zowel vocaal als instrumentaal.
Het Glymes Consort gaat In samenwerking met de Delftse koren Messa di Voce en het Delfts A Cappella Koor en met gastzangers, enkele virtuoze solisten en een groot Renaissance orkest met zinken, trombones, violen, violen da gamba, dulciaan, blokfluiten, traverso, luiten, clavecimbels en orgel de uitdaging aan om de complete Intermedi van 1598 compleet uit te voeren medio 2013. Het werk wordt in ieder geval in Delft uitgevoerd, maar geprobeerd zal worden om het ook in West-Brabant of Zeeland te laten horen. Deze muziek, tot 30-stemmig, laat en overweldigende indruk na, niet alleen op de tijdgenoten van de oorspronkelijke uitvoeringen, die zelfs schreven dat ze nog nooit zoiets hemels en moois hadden gehoord, als op toehoorders van onze tijd.

Meer informatie:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.